برنامه سخنرانی ها و کارگاه های هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

برنامه سخنرانی ها و کارگاه های هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7th National Conference of Training and Human Capital Development

نقش فناوری های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی

The Role of New Technologies in Training and Learning

7 و 8 بهمن ماه 1398

سالن همایش های ابوریحان

“بزرگترین رویداد ملی آموزش و منابع انسانی کشور”

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم معرفی نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور 7 و 8  بهمن ماه سال 1398 در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری شش دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393،1394، 1395 ،1396 و 1397 ضمن استقبال کسترده جامعه آموزش و منابع انسانی کشور، نتایج و پیامدهای مهمی در سازمان ها و دستگاههای کشور ایجاد نموده و این مهم دست اندرکاران انجمن و کنفرانس را رهمنون به برگزاری هفتمین دوره این کنفرانس نمود. مهم ترین ویژگی و تفاوت هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش و منابع انسانی در کشور، توجه به ابزارها، روش ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری منابع انسانی سازمان های کشور به صورت کاربردی و عملیاتی می باشد.در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه­ های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 6 کارگاه آموزشی، ارائه مقالات برتر پژوهشی، معرفی و تقدیر از نمونه های برتر حوزه آموزش و یادگیری منابع انسانی کشور، مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش، برگزاری سمیتئاتر آموزش و  برپایی نمایشگاه جانبی ارائه خواهد شد که همچون ادوار گذشته  انشالله با حضور مدیران و صاحبنظران برجسته ی این حوزه تشکیل خواهد شد.

   .

    دانلود برنامه روز اول کنفرانس                                            دانلود برنامه روز دوم کنفرانس