کسب گرید “A” از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب گرید “A” توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در سال جاری نیز همچون سال های گذشته با حمایت و تلاش شما بزرگواران و خانواده بزرگ اعضای انجمن موفق به دریافت گرید “A” از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

این موفقیت را به شما بزرگواران و خانواده بزرگ جامعه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور تبریک می گوییم.

 

دانلود کسب گرید (A) انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران