کارگاه‌های کنفرانس

دانلود فایل “ارایه کارگاه های آموزشی” هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7th National Conference of Training and Human Capital Development

نقش فناوری های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی

The Role of New Technologies in Training and Learning

7 و 8 بهمن ماه 1398

سالن همایش های ابوریحان

“بزرگترین رویداد ملی آموزش و منابع انسانی کشور”

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه ارایه برنامه های متنوعی از قبیل: مراسم معرفی نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور، سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 12 کارگاه آموزشی، ارائه مقالات برتر پژوهشی و برپایی نمایشگاه جانبی؛ توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 7 و 8  بهمن ماه سال 1398 در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی همچون شش دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393،1394، 1395 ،1396 و 1397 با استقبال کسترده جامعه آموزش و منابع انسانی کشور برگزار گردید.در همین راستا دبیرخانه انجمن، فایل ارایه کارگاه های کنفرانس را جهت بهره مندی علاقه مندان بارگذاری نموده است.

دانلود لیست سخنرانان،اعضای پنل و مدرسین کارگاه های هفتمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی-سال 1398

برنامه سخنرانی ها و کارگاه های هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 .    .

    دانلود برنامه روز اول کنفرانس                                            دانلود برنامه روز دوم کنفرانس

دانلود فایل ارایه “کارگاه های آموزشی” هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7 و 8 بهمن ماه 1398

سالن همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر کورش فتحی واجارگاه، دکتر فیروز نوری

عنوان کارگاه آموزشی: “طراحی و اجرای برنامه توسعه انفرادی (IDP)-برداشت دوم”

دانلود فایل ارایه

مهندس فرشید مومنی

عنوان کارگاه آموزشی: “مدیریت انتقال یادگیری: اتصال آموزش و توسعه با نتایج کسب و کار” 

دانلود فایل ارایه

دکتر شروین مشایخی

عنوان کارگاه آموزشی: “تکنولوژی بهبود عملکرد انسانی، چگونه آموزش های سازمانی را اثربخش تر می کند؟”

دانلود فایل ارایه

دکتر اکبر عیدی

عنوان کارگاه آموزشی: “پیری زودرس آموزشی”

دانلود فایل ارایه

دکتر فیروز نوری،خانم حمیده بافنده

عنوان کارگاه آموزشی: “طراحی و کاربست سامانه هوشمند پیشنهاد فرصت یادگیری در سازمان ها و صنایع (ISOLO)”

دانلود فایل ارایه

مهندس علی محمد آقاعلیخانی، مهندس وحید زینلی، مهندس ارژنگ عزتی نیا

عنوان کارگاه آموزشی: “رهیافتی نو در مدیریت یادگیری سازمانی ( معرفی مدل بومی مدیریت دانش سازمانی)”

دانلود فایل ارایه

دکتر هومن دوستی

عنوان کارگاه آموزشی: “ارزیابی اثربخشی آموزش های مجازی، چالش ها و راهکارها”

دانلود فایل ارایه

دکتر برزو رشتیانی

عنوان کارگاه آموزشی: “برند سازی شخصی (Personal Branding) برای مدیران آموزش در بستر فناوری های نوین آموزشی”

دانلود فایل ارایه

دکتر فاطمه نارنجی ثانی

عنوان کارگاه آموزشی: “روندهای یادگیری الکترونیکی در سال 2020، چالش ها و فرصت ها”

دانلود فایل ارایه

مهندس علیمحمد آقاعلیخانی، مهندس وحید زینلی، دکتر احمد جوان جعفری، مهندس احمد ارسنجانی، مهندس حامد حسینی

عنوان کارگاه آموزشی: “رهیافتی کارآمد در فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب مدرسان آموزش های سازمانی با تاکید بر مدل شایستگی مدرسان (PETIC)”

دانلود فایل ارایه

خانم پرستو علیخانی

عنوان کارگاه آموزشی: “ظرفیت­های واقعیت افزوده (Augmented Reality) در آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان­ها”

دانلود فایل ارایه

خانم راضیه شاهوردی

عنوان کارگاه آموزشی: “چیستی، چرایی و کاربرد واقعیت مجازی (Virtual Reality) در محیط‌های یادگیری و آموزش و توسعه منابع انسانی”

دانلود فایل ارایه

خانم سمیه رحیمی

عنوان کارگاه آموزشی: “کاربست VHRD در آموزش”

دانلود فایل ارایه

 

دانلود فایل ارایه “کارگاه های آموزشی” ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی-1397

 

مهندس علیمحمد آقا علیخانی – مهندس وحید زینلی

عنوان کارگاه آموزشی:”استخراج شاخص های کلیدی در حوزه آموزش و توسعه(منطق تعریف شاخص/منطق هدفگذاری/ منطق مقایسه/ منطق تحلیل)”

دانلود فایل ارایه

دکتر اکبر عیدی

عنوان کارگاه آموزشی: “پایان تفکر پاتریکی، آغاز روشی جدید در سنجش اثربخشی آموزشی (ارایه تجربه واقعی)”

دانلود فایل ارایه

مهندس یزدان بختیاری

عنوان کارگاه آموزشی: “توسعه مدیران نیاز امروز، پشتوانه فردا”

دانلود فایل ارایه

مهندس فرشید مومنی فراهانی

عنوان کارگاه آموزشی: “مدیریت درس آموخته ها و یادگیری از تجربیات(پلی میان مدیریت دانش و آموزش و توسعه)”

دانلود فایل ارایه

دکتر سمیه دانشمندی

عنوان کارگاه آموزشی: “مربی‌گری و منتورینگ: مداخلات توسعه‌ای مبتنی بر رابطه در توسعه استعدادهای سازمان”

دانلود فایل ارایه

دکتر احمد مشیدی

عنوان کارگاه آموزشی: “کوچینگ با رویکرد روانشناختی”

دانلود فایل ارایه

دکتر هومن دوستی

عنوان کارگاه آموزشی: “چالش های یادگیری و توسعه رهبری در سازمان ها”

دانلود فایل ارایه

دکتر حمیدرضا خدمتگذار

عنوان کارگاه آموزشی: “یادگیری استراتژیک با رویکرد کارآفرینی سازمانی”

دانلود فایل ارایه

 

 کارگاه های پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

29 و 30 بهمن ماه 1396

سالن همایش های رازی

 

دانلود فایل های ارایه کارگاه هایپنجمین کنفرانس

آقای اکبر عیدی

موضوع کارگاه:طراحی مدل شایستگی رفتاری با رویکرد CBT (مطالعه موردی بانک پارسیان)

دانلود فایل ارایه

.  .  .

آقای محمد کاظمی- خانم سیترا واحد

موضوع کارگاه:نگاهی به یادگیری های خرد: آیا ماراتن توسعه شایستگی به خط پایان می رسد

دانلود فایل ارایه

. . .

آقای فرشید مومنی فراهانی

موضوع کارگاه:اثر سینرژیکی مدیریت دانش و آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

. . .

دکتر ایرج سلطانی

موضوع کارگاه:ارایه الگوی عملیاتی برنامه توسعه فردی  رهبران بر اساس مدل S 2CMD2 M

دانلود فایل ارایه

. .

پروفسور کوروش فتحی واجارگاه – آقای هومن دوستی

موضوع کارگاه:مدیریت انتقال یادگیری؛ حلقه مفقوده برنامه های درسی محیط کار

دانلود فایل ارایه

. .

دکتر بقراط رشوند- آقای یزدان بختیاری- آقای ابوالفضل معصومی

موضوع کارگاه:تجربه سازمانی نوین توسعه مدیران

دانلود فایل ارایه

. .

آقای حمیدرضا خدمتگزار

موضوع کارگاه:ابعاد تفکر سیستمی در یک ارزیابی موثر

دانلود فایل ارایه

. .