کارگاه‌های کنفرانس

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1397 برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری پنج دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393، 1394 ، 1395 و 1396 با اقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه مواجه شد. مهم ترین ویژگی و تفاوت ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، تمرکز بر موضوعات کاملا کاربردی و تجربه محور می باشد. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه­ های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 6 کارگاه آموزشی، برگزاری سمیتئاتر آموزش،سنجش صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش(سطح مقدماتی)، ارائه مقالات برتر پژوهشی، مراسم تقدیر ازبرترین های آموزش و توسعه منابع انسانی کشور و مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و  برپایی نمایشگاه آموزش ارائه خواهد شد. “تشریح مدل ها و روش های توسعه رهبران و مدیران سازمان ها” و “معرفی و توصیف کامل نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور” از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس می باشد که انشالله همچون ادوار گذشته با حضور مدیران و صاحبنظران برجسته ی این حوزه تشکیل خواهد شد.

دانلود “برنامه کارگاه های آموزشی کنفرانس”

7و 8 بهمن ماه

سالن همایش های رازی

“بزرگترین رویداد ملی آموزش و منابع انسانی کشور”

 

دانلود فایل ارایه “کارگاه های آموزشی” ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی-1397

 

مهندس علیمحمد آقا علیخانی – مهندس وحید زینلی

عنوان کارگاه آموزشی:”استخراج شاخص های کلیدی در حوزه آموزش و توسعه(منطق تعریف شاخص/منطق هدفگذاری/ منطق مقایسه/ منطق تحلیل)”

دانلود فایل ارایه

دکتر اکبر عیدی

عنوان کارگاه آموزشی: “پایان تفکر پاتریکی، آغاز روشی جدید در سنجش اثربخشی آموزشی (ارایه تجربه واقعی)”

دانلود فایل ارایه

مهندس یزدان بختیاری

عنوان کارگاه آموزشی: “توسعه مدیران نیاز امروز، پشتوانه فردا”

دانلود فایل ارایه

مهندس فرشید مومنی فراهانی

عنوان کارگاه آموزشی: “مدیریت درس آموخته ها و یادگیری از تجربیات(پلی میان مدیریت دانش و آموزش و توسعه)”

دانلود فایل ارایه

دکتر سمیه دانشمندی

عنوان کارگاه آموزشی: “مربی‌گری و منتورینگ: مداخلات توسعه‌ای مبتنی بر رابطه در توسعه استعدادهای سازمان”

دانلود فایل ارایه

دکتر احمد مشیدی

عنوان کارگاه آموزشی: “کوچینگ با رویکرد روانشناختی”

دانلود فایل ارایه

دکتر هومن دوستی

عنوان کارگاه آموزشی: “چالش های یادگیری و توسعه رهبری در سازمان ها”

دانلود فایل ارایه

دکتر حمیدرضا خدمتگذار

عنوان کارگاه آموزشی: “یادگیری استراتژیک با رویکرد کارآفرینی سازمانی”

دانلود فایل ارایه

 

لیست کارگاه های پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی – سال 1396

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید؛ در همین راستا دبیرخانه کنفرانس جهت بهره مندی علاقه مندان به این حوزه از مطالب ارایه شده در کنفرانس، اقدام به انتشار فایل های ارایه کارگاه های کنفرانس نموده است.

آقای اکبر عیدی

موضوع کارگاه:طراحی مدل شایستگی رفتاری با رویکرد CBT (مطالعه موردی بانک پارسیان)

دانلود فایل ارایه

.  .  .

آقای محمد کاظمی- خانم سیترا واحد

موضوع کارگاه:نگاهی به یادگیری های خرد: آیا ماراتن توسعه شایستگی به خط پایان می رسد

دانلود فایل ارایه

. . .

آقای فرشید مومنی فراهانی

موضوع کارگاه:اثر سینرژیکی مدیریت دانش و آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

. . .

دکتر ایرج سلطانی

موضوع کارگاه:ارایه الگوی عملیاتی برنامه توسعه فردی  رهبران بر اساس مدل S 2CMD2 M

دانلود فایل ارایه

. .

پروفسور کوروش فتحی واجارگاه – آقای هومن دوستی

موضوع کارگاه:مدیریت انتقال یادگیری؛ حلقه مفقوده برنامه های درسی محیط کار

دانلود فایل ارایه

. .

دکتر بقراط رشوند- آقای یزدان بختیاری- آقای ابوالفضل معصومی

موضوع کارگاه:تجربه سازمانی نوین توسعه مدیران

دانلود فایل ارایه

. .

آقای حمیدرضا خدمتگزار

موضوع کارگاه:ابعاد تفکر سیستمی در یک ارزیابی موثر

دانلود فایل ارایه

. .