چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

9 و 10 بهمن ماه 1395

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه سال 1395 همچون سه دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393 و 1394 با اقبال کسترده مدیران، کارشناس و متخصصان آموزش و توسعه برگزار گردید. مهم ترین ویژگی و تفاوت چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، تمرکز بر موضوعات کاملا کاربردی و تجربه محور بود. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه ­های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، کارگاههای آموزشی، ارائه مقالات برتر پژوهشی، مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی آموزش، مراسم تقدیر از شرکت کننده در اولین دوره جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان ، برگزاری سمیتئاتر آموزش و  برپایی نمایشگاه جانبی ارائه گردید. معرفی و توصیف کامل نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور و معرفی ارکان جایزه ملی تعالی اموزش و توسعه و جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس می باشد که با حضور مدیران و صاحبنظران برجسته ی این حوزه تشکیل گردید.

 

پوستر سخنرانان کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

 

 

002

محورهای کنفرانس:

 • الگوهای تدوین برنامه‌های توسعه فردی کارکنان
 • مدل‌های توسعه و پرورش رهبری کارآمد در سازمان
 • رویکردهای نوین در مدیریت استعداد
 • چالش‌های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط کاری
 • ابزارهای کیفیت در آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • آموزش مبتنی بر شایستگی CBT
 • طراحی و بسط فرصت‌های یادگیری کارکنان
 • مدیریت ریسک و مدیریت مالی در آموزش و توسعه کارکنان
 • طراحی مدل کسب و کار (Business Plan) در آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • استانداردها و مدل‌های نوین آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • مدل‌های آسیب‌شناسی نظام آموزش و توسعه
 • تجارب استقرار استانداردهای حوزه خدمات یادگیری در سازمان‌های ایرانی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
 • اندازه‌گیری اثرات و نتایج برنامه‌های آموزش و توسعه با تأکید بر حوزه‌های یادگیری در سازمان
 • جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 • جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان

 

فایل های سخنرانان کلیدی چهارمین کنفرانس

آقای جمشید انصاری

سخنران:آقای جمشید انصاری

موضوع:نقش و اهمیت آموزش و توسعه منابع انسانی در کشور

دکتر سید علی صدرالسادات

سخنران:دکتر سید علی صدرالسادات

موضوع: نقشه ی راه ارتقای نظام آموزش و توسعه مدیران با رویکرد الگوگیری و شبکه ای

11

سخنران: دکتر کوروش فتحی واجارگاه

موضوع: شناسایی و توسعه نسل آینده کارکنان در سازمان ها(مدیریت توسعه استعدادها براساس رویکرد GIS)

دانلود فایل ارایه

2

سخنران: دکتر حسین محمدپور زرندی

موضوع: رویکردهای نوین در توسعه استعدادهای سازمانی

دانلود فایل ارایه

3

سخنران:دکتر اباصلت خراسانی

موضوع:طراحی و تدوین الگوی CBT در یکی از سازمان های تولیدی و خدماتی ایران

دانلود فایل ارایه

4

سخنران: دکتر سید احمد بزاز جزایری

موضوع: پایش (مانیتورینگ) الگویی برای آسیب شناسی آموزش و یادگیری

دانلود فایل ارایه

دکتر طباطبایی

سخنران: دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع: دانشگاه معکوسخط پایان یادگیری سنتی(گذار از دانشگاه معمول به دانشگاه معکوس)

دانلود فایل ارایه

دکتر قلیچ لی

سخنران: دکتر بهروز قلیچ لی

موضوع: مدل برنامه ريزی توسعه رهبری

دانلود فایل ارایه

دکتر فراست خواه

سخنران: دکتر مقصود فراست خواه

موضوع: پرسش از شرایط امکان یادگیری وتوسعه استعداد در سطح ملی

دانلود فایل ارایه

دکتر میرسپاسی

سخنران: دکتر ناصر میرسپاسی

موضوع: یادگیری به معنای تغییر رفتار

دانلود فایل ارایه

دکتر عموزاد

سخنران:دکتر محمد عموزاد

موضوع: جایزه ملی تعالی آموزش؛ وضعیت موجود، افق پیش رو

دانلود فایل ارایه

دکتر سلطانی

سخنران: دکتر ایرج سلطانی

موضوع: توسعه قابلیت های رهبری کسب و کار با رویکرد IDP در مربیگری عملیاتی

دانلود فایل ارایه

دکتر اقبالی

سخنران: دکتر بهروز اقبالی

موضوع: مهندسی یادگیری با رویکرد راه اندازی مدرسه های مهارت در سازمانها

دانلود فایل ارایه

آقای کاظمی

سخنران: آقای محمد کاظمی

موضوع: نگاهی به برنامه ریزی توسعه فردی از منظر تعالی فردی

دانلود فایل ارایه

دکتر سلیمی

سخنران: دکتر مجید سلیمی

موضوع: رویه های نوین استعدادیابی در سازمان های متعالی

14

سخنران: از طرف خانم بهاره آرنو

موضوع: مربی گری

دانلود فایل ارایه

دکتر اکبرزاده

سخنران: دکتر رضا اکبرزاده

موضوع: آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت سهامی بیمه دانا

دانلود فایل ارایه

آقای قاسمی

سخنران: آقای فریبرز قاسمی

موضوع: گذری بر چند آسیب اجرایی موثر بر جایگاه آموزش سازمانی

دانلود فایل ارایه

پنل منابع انسانی

پنل توسعه منابع انسانی ملی (ابعاد، چالش ها و مدل ها)

سخنرانان:دکتر سید احمد طباطبایی، آقای رحمت الله پاکدل، دکتر حسین مبارکی، دکتر ناصر عندلییب،دکتر عمران رمضانی، آقای سید صدرالدین صدری نوش آبادی

 

فایل های ارایه کارگاه های کنفرانس:

 

1

سخنران:دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دکتر نادر برزگر، خانم نجمه خواجه

موضوع: تجزیه و تحلیل مشاغل جهت تدوین شایستگی ها براساس مدل دیکوم (DACUM)

2

سخنران: آقای حمیدرضا خدمتگذار

موضوع: شایستگی، نیمهِ گمشدهِ برنامه های توسعه و  بهبود

دانلود فایل ارایه

آقای سید محمد اعظمی نژاد

سخنران: آقای سید محمد اعظمی نژاد

موضوع: KPI ها در مدل تعالی آموزش

دانلود فایل ارایه

آقای زینلی-آقای علیخانی

سخنران: آقای وحید زینلی-آقای علی محمد آقاعلیخانی

موضوع: مانیتورینگ آموزش و طراحی داشبورد مديريتی بر مبناي مدل تعالي آموزش و توسعه

دانلود فایل ارایه

یزدان بختیاری

سخنران: آقای یزدان بختیاری

موضوع:رشد و توسعه مدیران و رهبران آینده

دانلود فایل ارایه

هومن دوستی

سخنران: آقای هومن دوستی

موضوع: تدوین سند راهبردی آموزش با رویکرد مدل تعالی آموزش

دانلود فایل ارایه

 

فایل های ارایه تجارب برتر حوزه آموزش و توسعه

 

خانم خواجه

سخنران: خانم نجمه خواجه

موضوع تجربه: برنامه توسعه فردی IDP

دانلود فایل ارایه

آقای رخصتی

سخنران: آقای سینا رخصتی

موضوع تجربه: تبدیل دوره های آموزشی کارآموزان آتش نشان از حالت روزانه به شبانه روزی

دانلود فایل ارایه

آقای میرخانی

سخنران: آقای خلیل میرخانی

موضوع تجربه: برنامه ريزي توسعه فردي PDP در شركت ايران خودرو

دانلود فایل ارایه

مجتبی قاسمی

سخنران: آقای مجتبی قاسمی- خانم زهرا زاده غلام

موضوع تجربه: اقتصادسنجی ارزیابی برنامه های آموزشی؛روایت یک تجربه در صندوق بازنشستگی کشوری

دانلود فایل ارایه

5

سخنران: آقای علی اکبر رحمانی

موضوع تجربه: صدور گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای (Certifying Staff)

دانلود فایل ارایه