ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

6th National Conference of Training and Human Capital Development

توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی: چالش ها / مدل ها و روش ها/ تجربیات)

“LEADERSHIP DEVELOPMENT”

7و 8 بهمن ماه 1397

سالن همایش های رازی

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1397 برگزار گردید؛ در همین راستا دبیرخانه کنفرانس جهت بهره مندی علاقه مندان به این حوزه از مطالب ارایه شده در کنفرانس، اقدام به انتشار فایل های ارایه سخنرانان، کارگاه ها و تجارب برتر کنفرانس نموده است.

دانلود پوستر کنفرانس

 .

دانلود فایل ویژه نامه کنفرانس

محور سالانه کنفرانس:

“توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی: چالش ها / مدل ها و روش ها/ تجربیات)

“LEADERSHIP DEVELOPMENT”

محورهای کنفرانس:

 • مدل ها و استراتژی های توسعه و پرورش مدیران و رهبران کارآمد، روند تحولی سازمان های نوین تراز جهانی
 • چالش ها و موانع توسعه رهبری و مدیریت در سازمان های ایرانی
 • آموزش و توسعه رهبران و مدیران و نقش آن در بهره وری سازمان
 • کوچینگ و منتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری رهبران سازمان
 • روش های سنجش و توسعه شایستگی مدیران و رهبران
 • الگوها و روش های توسعه فردی رهبران و مدیران بر مبنای شایستگی
 • مدیریت استعداد، جانشین پروری و جایگزینی و توسعه رهبران و مدیران
 • همسوسازي استراتژي هاي يادگيري و توسعه با استراتژي های سازمان
 • راهکارها و چالش­های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط­های کاری
 • فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی و نقش آن در توسعه رهبری
 • نقش توسعه رهبری در مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ ایرانی- اسلامی و توسعه رهبران در سازمان های ایرانی
 • تجربیات سازمان ها در توسعه مدیران و رهبران
 • تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 • برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان

برنامه های کنفرانس :

 • سخنرانی های کلیدی؛
 • پنل های تخصصی؛
 • 6 کارگاه آموزشی؛
 • برگزاری سمیتئاتر آموزش؛
 •  ارائه مقالات برتر پژوهشی؛
 • معرفی برترین های آموزش و یادگیری منابع انسانی کشور؛
 • مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش؛
 • برپایی نمایشگاه آموزش ؛

دانلود لیست سخنرانان،اعضای پنل و کارگاه های ششمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی-سال 1397

دانلود برنامه سخنرانان کنفرانس

 .   .

دانلود فایل ارایه سخنرانان ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پروفسور محمدحسن پرداختچی

موضوع سخنرانی: “جایگاه سبک یادگیری در آموزش و توسعه کارکنان”

دانلود فایل ارایه

   .                   .      

 دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع سخنرانی: “تشریح چشم انداز،  اهداف و برنامه های کنفرانس”

دانلود فایل ارایه

.                           . 

دکتر سید صدرالدین صدری

عنوان سخنرانی: “راهبردها و برنامه های ارزیابی و توسعه مدیران در دستگاه های اجرایی”

دانلود فایل ارایه

.                   .        

دکتر اباصلت خراسانی

عنوان سخنرانی: “طراحی و تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های ایرانی”

دانلود فایل ارایه

.                .         

دکتر سید ضیاء هاشمی

عنوان سخنرانی: “نقش گفت و گو در توسعه مدیران رسانه: تحلیلی بر تجربه ایرنا”

دانلود فایل ارایه

.               .            

 دکتر زهرا احمدی پور

عنوان سخنرانی: “توسعه مدیران و نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی”

دانلود فایل ارایه

.                 

پروفسور آرین قلی پور

عنوان سخنرانی: “رویکرد سه سطحی و سه بعدی مدیریت عملکرد کارکنان در مدل 34000”

دانلود فایل ارایه

.                 .   

دکتر سعید سعادت

عنوان سخنرانی: “برنامه استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی”

دانلود فایل ارایه

.                .     

دکتر رحمت الله پاکدل

عنوان سخنرانی: “ارائه مدل مدیریت استعداد در بخش دولتی”

دانلود فایل ارایه

.                .     

دکتر مرتضی رضایی زاده

عنوان سخنرانی: “بحران کارآمدی در آموزش و توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی”

دانلود فایل ارایه

.       .   

دکتر علی شال فروشان

عنوان سخنرانی: “تاب آوری در رهبری (Resilience in Leadership)”

دانلود فایل ارایه

.              .   

دکتر ایرج سلطانی

عنوان سخنرانی: “الگوي پرورش متوليان آموزش وتوسعه كاركنان بر اساس مثلت شايستگي F.B.S “

دانلود فایل ارایه

.                            . 

دکتر سعید صفایی موحد

عنوان سخنرانی: “واکاوی و ریشه یابی علل عدم اثربخشی برنامه های آموزشی- منظرهای پژوهشی و تجربیات زیسته”

دانلود فایل ارایه

.                       .     .

.

مهندس برزو رشتیانی- مهندس حسین نمدی

عنوان سخنرانی: “توسعه رهبران نسل آینده سازمان ها: راهبردها، چالش ها و راهکارهای عملی”

دانلود فایل ارایه

.               .   

مهندس سید محمد اعظمی نژاد

عنوان سخنرانی: “نقش رهبران در شرایط عدم قطعیت و بحران”

دانلود فایل ارایه

.                 .   

 

کارگاه های آموزشی کنفرانس

7و 8 بهمن ماه 1397

سالن همایش های رازی

دانلود “برنامه کارگاه های آموزشی کنفرانس”

 

دانلود فایل ارایه “کارگاه های آموزشی” ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی-1397

 

مهندس علیمحمد آقا علیخانی – مهندس وحید زینلی

عنوان کارگاه آموزشی:”استخراج شاخص های کلیدی در حوزه آموزش و توسعه(منطق تعریف شاخص/منطق هدفگذاری/ منطق مقایسه/ منطق تحلیل)”

دانلود فایل ارایه

دکتر اکبر عیدی

عنوان کارگاه آموزشی: “پایان تفکر پاتریکی، آغاز روشی جدید در سنجش اثربخشی آموزشی (ارایه تجربه واقعی)”

دانلود فایل ارایه

مهندس یزدان بختیاری

عنوان کارگاه آموزشی: “توسعه مدیران نیاز امروز، پشتوانه فردا”

دانلود فایل ارایه

مهندس فرشید مومنی فراهانی

عنوان کارگاه آموزشی: “مدیریت درس آموخته ها و یادگیری از تجربیات(پلی میان مدیریت دانش و آموزش و توسعه)”

دانلود فایل ارایه

دکتر سمیه دانشمندی

عنوان کارگاه آموزشی: “مربی‌گری و منتورینگ: مداخلات توسعه‌ای مبتنی بر رابطه در توسعه استعدادهای سازمان”

دانلود فایل ارایه

دکتر احمد مشیدی

عنوان کارگاه آموزشی: “کوچینگ با رویکرد روانشناختی”

دانلود فایل ارایه

دکتر هومن دوستی

عنوان کارگاه آموزشی: “چالش های یادگیری و توسعه رهبری در سازمان ها”

دانلود فایل ارایه

دکتر حمیدرضا خدمتگذار

عنوان کارگاه آموزشی: “یادگیری استراتژیک با رویکرد کارآفرینی سازمانی”

دانلود فایل ارایه