شروع به کار سامانه دریافت مقالات ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

دبیرخانه دائمی کنفرانس ضمن تشکر و قدردانی از حضور پررنگ و پرثمر مدیران، محققین ، متخصصین،دانشجویان و اساتید حوزه آموزش سازمانی در پنج دوره گذشته کنفرانس در سال های 1392، 1393، 1394، 1395 و 1396 که اقدام به ارسال آثار و مقالات علمی و پژوهشی و ترویجی خود به دبیرخانه کنفرانس نموده اند، به استحضار می رساند سامانه ارسال مقالات با محورهای زیر به آدرس http://conf.isc.gov.ir/istd97 در ششمین دوره کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی فعال گردید، بر همین اساس علاقه مندان جهت ارسال مقالات خویش می توانند به منوی ارسال مقاله سایت مراجعه و وارد سامانه شده و اقدام به ارسال نمایند.

 

         

دانلود فراخوان دریافت مقالات کنفرانس

محور سالیانه:

“توسعه رهبری و مدیریت در سازمان های ایرانی(چالش ها / مدل ها و روش ها/ تجربیات)”

(Leadership and Management Development in Iraninan Organizations ( Challenges, Models and Methods, Experiences

 

محورهای کنفرانس:

 • مدل ها و استراتژی های توسعه و پرورش مدیران و رهبران کارآمد، روند تحولی سازمان های نوین تراز جهانی
 • چالش ها و موانع توسعه رهبری و مدیریت در سازمان های ایرانی
 • آموزش و توسعه رهبران و مدیران و نقش آن در بهره وری سازمان
 • کوچینگ و منتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری رهبران سازمان
 • روش های سنجش و توسعه شایستگی مدیران و رهبران
 • الگوها و روش های توسعه فردی رهبران و مدیران بر مبنای شایستگی
 • مدیریت استعداد، جانشین پروری و جایگزینی و توسعه رهبران و مدیران
 • همسوسازي استراتژي هاي يادگيري و توسعه با استراتژي های سازمان
 • راهکارها و چالش­های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط­های کاری
 • فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی و نقش آن در توسعه رهبری
 • نقش توسعه رهبری در مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ ایرانی- اسلامی و توسعه رهبران در سازمان های ایرانی
 • تجربیات سازمان ها در توسعه مدیران و رهبران
 • تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 • برترین تجارب آموزش و توسعه کارکنان