سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

2 و 3 اسفندماه 1394

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 2 و 3 اسفندماه 1394 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با حضور بیش از 900  نفر از کارشناسان، مدیران، متخصصان، دانشجویان و اساتید آموزش و توسعه منابع انسانی در سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار گردید.

برنامه جانبی کنفرانس:

“مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در سومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی”

 

پوستر کنفرانس

سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

محورهای کنفرانس:

بخش اول: چالش ها و فرصت های بهبود جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 • جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
 • رویکردها و  مدل­های بلوغ در آموزش و توسعه منابع انسانی
 • برندینگ آموزش و توسعه منابع انسانی

بخش دوم: توسعه آموزش منابع انسانی با رویکرد یادگیری و فناوری

 • روش های نوین آموزش و یادگیری
 • یادگیری الکترونیکی( آموزش مجازی، شبکه های اجتماعی، یادگیری از طریق موبایل، یادگیری ترکیبی، یادگیری از طریق بازی و رایانش ابری)
 • بکارگیری نظام گرانت/ اعتبار ویژه در آموزش و توسعه منابع انسانی
 • آموزش در مقیاس کوچکMicro Training))
 • برنامه ریزی توسعه فردی(IDP)
 • مربی­گری و منتورینگ (Coaching & Mentoring)
 • شیوه های نوین آموزش مربیان
 • جوامع یادگیری (Learning Community)
 • سفرهای یادگیری
 • جایگاه آموزش و توسعه در مدیریت استعداد
 • راهکارها و چالش­های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط­های کاری
 • راهکارهای ارتقاء انگیزه یادگیری در فراگیران

بخش سوم: بازگشت سرمایه در آموزش

 • بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)
 • بازگشت انتظارات در آموزش (ROE)
 • بررسی شاخصهای کلیدی عملکرد آموزش (KPI)

بخش چهارم:دغدغه های آموزش و توسعه منابع انسانی

 • جایگاه آموزش در نظام برنامه­ریزی جانشینی
 • مدیریت سرمایه­انسانی مبتنی بر مدل­های شایستگی (آفتابگردان شایستگی)
 • نظریه ­ها، رویکردها و ابزارهای نوین عملیاتی­ سازی مفهوم توسعه در توانمندسازی مدیران و کارکنان
 • آموزش و توانمندسازی، تکنیک های مقابله با موبینگ(سازندگان جنگ روانی در سازمان ها)
 • نقش بازنشستگان به عنوان ذخایر دانش سازمانی در آموزش و توسعه کارکنان
 • جایگاه مدیریت دانش در آموزش و توسعه

 

فایل های سخنرانان کلیدی سومین کنفرانس:

 

سخنران: دکتر مقصود فراست خواه

موضوع: یادگیری غیرکلامی ، دانش ضمنی و اگاهی سطح میانی وسهم ان در توسعه کسب وکار و کیفیت خدمات سازمانها وشرکتها

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتربهزاد ابوالعلایی

موضوع: تبدیل آموزش به یادگیری

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکترسید محمد اعرابی

موضوع: متدولوژي تدوين و جاري سازي استراتژي توانمندسازي منابع انساني بر بستر فرهنگي ايران

دانلود فایل ارایه

موضوع پنل: آموزش و توسعه منابع انسانی(چالش های پیش رو، تغییر نقش آن در آینده)

اعضای پنل: دکتر اباصلت خراسانی، دکتر مقصود فراست خواه، دکتر سید حسین ابطحی، دکتر سید احمد بزاز جزایری و دکتر رحمت الله پاکدل

سخنران: دکتر بهروز قلیچ لی

موضوع: توسعه رهبری با استراتژی مربی گری

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر کوروش فتحی واجارگاه

موضوع: آینده آموزش و بهسازی منابع انسانی: پارادوکس ها و جهت گیری ها

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع: موبینگ، راههای مقابله با جنگ روانی در سازمان ها به منظوربهبود و تعالی سازمانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر ابراهیم صالحی عمران

موضوع: جایگاه شایستگی ها و مهارتهای نرم در آموزش نیروی انسانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر محمد عموزاد

موضوع: استقرار جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه در ایران؛ چالش ها، فرصت های پیش رو

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر ایرج سلطانی

موضوع: نقش الگوی مربیگری PCTTIA در توسعه قابلیت های رهبری (بمان جا) (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه)

دانلود فایل ارایه

.    

سخنران: آقای محمد کاظمی

موضوع: نگاهی به چالش های آموزش مهندسی در ایران و نقش و مسئولیت های متولیان آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان ها به همراه سمیتئاتر چالش های آموزش مهندسی

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر آذر صائمیان

موضوع: یادگیری مستمر زیرساخت برند شخصی(personal brand)

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتربهروز  اقبالی

موضوع: نگرش قطعه گم شده پازل یادگیری

دانلود فایل ارایه

 

فایل های کارگاه های سومین کنفرانس:

 

سخنران کارگاه: آقای اکبر عیدی

موضوع: نقش استراتژی در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

سخنران کارگاهدکتر محمد کاظمی

موضوع: تهیه برنامه توسعه فردی

دانلود فایل ارایه

——-

سخنران کارگاه: آقای مسعود بینش- خانم سمیه صالحی

موضوع: رویکردی نو به انتقال یادگیری در محیط های کاری

دانلود فایل ارایه

سخنران کارگاه: آقای محمدباقر مرادی

موضوع: روش های نوین آموزش مدرسان سازمانی

دانلود فایل ارایه

سخنران کارگاه: آقای یزدان بختیاری

موضوع: تجربه سازمانی ارزیابی عملکرد فرایند آموزش در سازمان ها

دانلود فایل ارایه

———–

سخنران کارگاه: آقای محمد اعظمی نژاد- آقای رضا زیوی

موضوع: بازاریابی آموزش در سازمان

دانلود فایل ارایه

سخنران کارگاه: پروفسور کوروش فتحی واجارگاه- آقای هومن دوستی

موضوع: بکارگیری نظام گرانت/ اعتبار ویژه در آموزش و توسعه منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

 

بیانیه و اختتامیه کنفرانس

با حضور جناب آقای دکترمحمد باقر نوبخت (معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 

مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و توسعه منابع انسانی

 .

پروفسور محمدحسن پرداختچی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)- چهره ماندگار آموزش و توسعه

 

برگزاری سمیئاتر آموزش

 برگزاری سمیئاتر آموزش با موضوع “توسعه رهبری”