سخنرانی افتتاحیه کنفرانس توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری

جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا ضمن تشکر فراوان بابت سخنرانی ارزشمند سال گذشته آقای دکتر غلامی در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، در سال جاری نیز از ایشان درخواست گردید که کنفرانس را با سخنان گرانبهای خویش افتتاح نمایند و با نظر مساعد ایشان، این مهم حاصل گردید و آقای دکتر غلامی در سال جاری نیز انشالله سخنران افتتاحیه کنفرانس خواهند بود.

دکتر منصور غلامی- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری

سخنران افتتاحیه کنفرانس