سخنرانان کنفرانس

 

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید؛ در همین راستا دبیرخانه کنفرانس جهت بهره مندی علاقه مندان به این حوزه از مطالب ارایه شده در کنفرانس، اقدام به انتشار فایل های ارایه سخنرانان کنفرانس نموده است.

لیست سخنرانان کنفرانس:

پروفسورکوروش فتحی واجارگاه

موضوع سخنرانی: کدام آینده،کدام منابع انسانی؟(تاملی در  شایستگی های منابع انسانی در دوران جدید)

دانلود فایل ارایه

.                             .

دکتر حسین محمدپور زرندی

موضوع سخنرانی: ابزارهای توسعه و پرورش شایستگی کارکنان و مدیران سازمان ها

دانلود فایل ارایه

.                           .  .

دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی

موضوع سخنرانی: ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران آینده دستگاه های اجرایی

دانلود فایل ارایه

.                          .

دکتر اباصلت خراسانی

موضوع سخنرانی:مدل شایستگی مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های تولیدی و خدماتی کشور

دانلود فایل ارایه

.                       . .

دکتر سید احمد طباطبایی

مهندس یاسر متحدین

موضوع سخنرانی:کوچینگ و منتورینگ(ابر راهبرد آموزش، توانمندسازی و بهبود عملکرد در سازمان های پیشرو)

دانلود فایل ارایه

.                     . .

دکتر امیررضا خاکی

موضوع سخنرانی:استانداردهاي برگزاري كانون‌هاي ارزيابي و توسعه

دانلود فایل ارایه

.                     .

دکتر سید احمد بزاز جزایری

موضوع سخنرانی:ساختار سازمانی مناسب برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی شایسته چه می تواند باشد؟ با تاکید بر مولفه های اصلی ساختار سازمانی

دانلود فایل ارایه

.                      .   .

دکتر مجید سلیمی

موضوع سخنرانی:یک کنکاش نقادانه: مصوبه و دستورالعمل آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر جواد اطاعت

موضوع سخنرانی:مبانی توسعه پایدار در ایران

دانلود فایل ارایه

.                       .   .

آقای برزو رشتیانی

موضوع سخنرانی:شخصی سازی یادگیری، پارادیمی جدید در آموزش های شایستگی محور هزاره سوم

دانلود فایل ارایه

.                    .

پروفسور ایمون مورفی

دکتر مرتضی رضایی زاده

موضوع سخنرانی:مدیریت منابع انسانی مجازی (VHRD)

دانلود فایل ارایه

.                        .

دکتر آذر صائمیان

موضوع سخنرانی:آموزه هایی از تکنیک های کوچینگ رهبران بزرگ دنیا

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع سخنرانی:کوچینگ ومنتورینگ ضرورت باز تولید عشق هرمنوتیک در توسعه شایستگی و سرمایه انسانی

دانلود فایل ارایه

.                  . .

دکتر غلامعلی طبرسا

موضوع سخنرانی:چالش های فراروی توانمندسازی کارکنان نسل دیجیتال در سازمان های هزاره سوم با رویکرد آینده پژوهی

دانلود فایل ارایه

.                     .

دکتر غلامرضا شمس

موضوع سخنرانی:الگوی شایستگی حرفه ای ناظران و ارزیابان آموزش عالی مهارتی

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر علیرضا شیروانی

موضوع سخنرانی:مهارتهای تکمیلی مدیران و پرورش بازیگران نوع A

دانلود فایل ارایه

.                      .  .

 

پنل تجربه سازمانی رشد و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور

                    . . .

دكتر ناصر مولایی (رئیس پنل) 

موضوع سخنرانی :یادگیری به شيوه شايستگي محور( قوتها / چالشها)- شركت ملي نفت ايران

 دانلود فایل ارایه

مهندس حسن نصر اصفهانی

موضوع سخنرانی :استاندارد گرايي و متناسب سازي دوره هاي آموزشي با مشاغل در شركت هاي بزرك – شركت ملي پالايش و پخش ايران

 دانلود فایل ارایه

مهندس جعفر حیدر اصفهانی

موضوع سخنرانی :آكادمي توسعه شايستگي مديران – شركت ملي گاز ايران

دانلود فایل ارایه

مهندس عباس آقاهادی

موضوع سخنرانی :حرفه گرايي، ضرورت آموزش و توسعه نيروي انساني – شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

 دانلود فایل ارایه

.