سخنرانان کنفرانس

فایل ارایه سخنرانان و اعضای پنل ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7و 8 بهمن ماه

سالن همایش های رازی

“بزرگترین رویداد ملی آموزش و منابع انسانی کشور”

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1397 برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری پنج دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393، 1394 ، 1395 و 1396 با اقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه مواجه شد. مهم ترین ویژگی و تفاوت ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، تمرکز بر موضوعات کاملا کاربردی و تجربه محور می باشد. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه­ های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 6 کارگاه آموزشی، برگزاری سمیتئاتر آموزش،سنجش صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش(سطح مقدماتی)، ارائه مقالات برتر پژوهشی، مراسم تقدیر ازبرترین های آموزش و توسعه منابع انسانی کشور و مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و  برپایی نمایشگاه آموزش ارائه خواهد شد. “تشریح مدل ها و روش های توسعه رهبران و مدیران سازمان ها” و “معرفی و توصیف کامل نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور” از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس می باشد که انشالله همچون ادوار گذشته با حضور مدیران و صاحبنظران برجسته ی این حوزه تشکیل خواهد شد.

 

دانلود لیست سخنرانان،اعضای پنل و کارگاه های ششمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی-سال 1397

 

دانلود فایل ارایه سخنرانان و اعضای پنل ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

پروفسور محمدحسن پرداختچی

موضوع سخنرانی: “جایگاه سبک یادگیری در آموزش و توسعه کارکنان”

دانلود فایل ارایه

   .                   .      

 دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع سخنرانی: “تشریح چشم انداز،  اهداف و برنامه های کنفرانس”

دانلود فایل ارایه

.                           . 

دکتر سید صدرالدین صدری

عنوان سخنرانی: “راهبردها و برنامه های ارزیابی و توسعه مدیران در دستگاه های اجرایی”

دانلود فایل ارایه

.                   .        

دکتر اباصلت خراسانی

عنوان سخنرانی: “طراحی و تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های ایرانی”

دانلود فایل ارایه

.                .         

دکتر سید ضیاء هاشمی

عنوان سخنرانی: “نقش گفت و گو در توسعه مدیران رسانه: تحلیلی بر تجربه ایرنا”

دانلود فایل ارایه

.               .            

 

 

 دکتر زهرا احمدی پور

عنوان سخنرانی: “توسعه مدیران و نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی”

دانلود فایل ارایه

.                 

پروفسور آرین قلی پور

عنوان سخنرانی: “رویکرد سه سطحی و سه بعدی مدیریت عملکرد کارکنان در مدل 34000”

دانلود فایل ارایه

.                 .   

دکتر سعید سعادت

عنوان سخنرانی: “برنامه استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی”

دانلود فایل ارایه

.                .     

دکتر رحمت الله پاکدل

عنوان سخنرانی: “ارائه مدل مدیریت استعداد در بخش دولتی”

دانلود فایل ارایه

.                .     

دکتر مرتضی رضایی زاده

عنوان سخنرانی: “بحران کارآمدی در آموزش و توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی”

دانلود فایل ارایه

.       .   

دکتر علی شال فروشان

عنوان سخنرانی: “تاب آوری در رهبری (Resilience in Leadership)”

دانلود فایل ارایه

.              .   

دکتر ایرج سلطانی

عنوان سخنرانی: “الگوي پرورش متوليان آموزش وتوسعه كاركنان بر اساس مثلت شايستگي F.B.S “

دانلود فایل ارایه

.                            . 

دکتر سعید صفایی موحد

عنوان سخنرانی: “واکاوی و ریشه یابی علل عدم اثربخشی برنامه های آموزشی- منظرهای پژوهشی و تجربیات زیسته”

دانلود فایل ارایه

.                       .     .

.

مهندس برزو رشتیانی- مهندس حسین نمدی

عنوان سخنرانی: “توسعه رهبران نسل آینده سازمان ها: راهبردها، چالش ها و راهکارهای عملی”

دانلود فایل ارایه

.               .   

مهندس سید محمد اعظمی نژاد

عنوان سخنرانی: “نقش رهبران در شرایط عدم قطعیت و بحران”

دانلود فایل ارایه

.                 .   

 

 

لیست سخنرانان  پنجمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی- سال 1396

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید؛ در همین راستا دبیرخانه کنفرانس جهت بهره مندی علاقه مندان به این حوزه از مطالب ارایه شده در کنفرانس، اقدام به انتشار فایل های ارایه سخنرانان کنفرانس نموده است.

 

پروفسورکوروش فتحی واجارگاه

موضوع سخنرانی: کدام آینده،کدام منابع انسانی؟(تاملی در  شایستگی های منابع انسانی در دوران جدید)

دانلود فایل ارایه

.                             .

دکتر حسین محمدپور زرندی

موضوع سخنرانی: ابزارهای توسعه و پرورش شایستگی کارکنان و مدیران سازمان ها

دانلود فایل ارایه

.                           .  .

دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی

موضوع سخنرانی: ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران آینده دستگاه های اجرایی

دانلود فایل ارایه

.                          .

دکتر اباصلت خراسانی

موضوع سخنرانی:مدل شایستگی مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های تولیدی و خدماتی کشور

دانلود فایل ارایه

.                       . .

دکتر سید احمد طباطبایی

مهندس یاسر متحدین

موضوع سخنرانی:کوچینگ و منتورینگ(ابر راهبرد آموزش، توانمندسازی و بهبود عملکرد در سازمان های پیشرو)

دانلود فایل ارایه

.                     . .

دکتر امیررضا خاکی

موضوع سخنرانی:استانداردهاي برگزاري كانون‌هاي ارزيابي و توسعه

دانلود فایل ارایه

.                     .

دکتر سید احمد بزاز جزایری

موضوع سخنرانی:ساختار سازمانی مناسب برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی شایسته چه می تواند باشد؟ با تاکید بر مولفه های اصلی ساختار سازمانی

دانلود فایل ارایه

.                      .   .

دکتر مجید سلیمی

موضوع سخنرانی:یک کنکاش نقادانه: مصوبه و دستورالعمل آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر جواد اطاعت

موضوع سخنرانی:مبانی توسعه پایدار در ایران

دانلود فایل ارایه

.                       .   .

آقای برزو رشتیانی

موضوع سخنرانی:شخصی سازی یادگیری، پارادیمی جدید در آموزش های شایستگی محور هزاره سوم

دانلود فایل ارایه

.                    .

پروفسور ایمون مورفی

دکتر مرتضی رضایی زاده

موضوع سخنرانی:مدیریت منابع انسانی مجازی (VHRD)

دانلود فایل ارایه

.                        .

دکتر آذر صائمیان

موضوع سخنرانی:آموزه هایی از تکنیک های کوچینگ رهبران بزرگ دنیا

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع سخنرانی:کوچینگ ومنتورینگ ضرورت باز تولید عشق هرمنوتیک در توسعه شایستگی و سرمایه انسانی

دانلود فایل ارایه

.                  . .

دکتر غلامعلی طبرسا

موضوع سخنرانی:چالش های فراروی توانمندسازی کارکنان نسل دیجیتال در سازمان های هزاره سوم با رویکرد آینده پژوهی

دانلود فایل ارایه

.                     .

دکتر غلامرضا شمس

موضوع سخنرانی:الگوی شایستگی حرفه ای ناظران و ارزیابان آموزش عالی مهارتی

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر علیرضا شیروانی

موضوع سخنرانی:مهارتهای تکمیلی مدیران و پرورش بازیگران نوع A

دانلود فایل ارایه

.                      .  .

 

پنل تجربه سازمانی رشد و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور

                    . . .

دكتر ناصر مولایی (رئیس پنل) 

موضوع سخنرانی :یادگیری به شيوه شايستگي محور( قوتها / چالشها)- شركت ملي نفت ايران

 دانلود فایل ارایه

مهندس حسن نصر اصفهانی

موضوع سخنرانی :استاندارد گرايي و متناسب سازي دوره هاي آموزشي با مشاغل در شركت هاي بزرك – شركت ملي پالايش و پخش ايران

 دانلود فایل ارایه

مهندس جعفر حیدر اصفهانی

موضوع سخنرانی :آكادمي توسعه شايستگي مديران – شركت ملي گاز ايران

دانلود فایل ارایه

مهندس عباس آقاهادی

موضوع سخنرانی :حرفه گرايي، ضرورت آموزش و توسعه نيروي انساني – شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

 دانلود فایل ارایه

.