سخنرانان کنفرانس

دانلود فایل “ارایه سخنرانان و اعضای پنل” هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 

7th National Conference of Training and Human Capital Development

نقش فناوری های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی

The Role of New Technologies in Training and Learning

7 و 8 بهمن ماه 1398

سالن همایش های ابوریحان

“بزرگترین رویداد ملی آموزش و منابع انسانی کشور”

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه ارایه برنامه های متنوعی از قبیل: مراسم معرفی نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور، سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 12 کارگاه آموزشی، ارائه مقالات برتر پژوهشی و برپایی نمایشگاه جانبی؛ توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 7 و 8  بهمن ماه سال 1398 در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی همچون شش دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393،1394، 1395 ،1396 و 1397 با استقبال کسترده جامعه آموزش و منابع انسانی کشور برگزار گردید.در همین راستا دبیرخانه انجمن، فایل ارایه سخنرانان کنفرانس را جهت بهره مندی علاقه مندان بارگذاری نموده است.

دانلود لیست سخنرانان،اعضای پنل و مدرسین کارگاه های هفتمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی-سال 1398

برنامه سخنرانی ها و کارگاه های هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 .    .

    دانلود برنامه روز اول کنفرانس                                            دانلود برنامه روز دوم کنفرانس

دانلود فایل ارایه سخنرانان هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7 و 8 بهمن ماه 1398

سالن همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر منصور غلامی (وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری)

 “سخنران ویژه کنفرانس”    

   

دکتر محمدتقی نظرپور (معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و رئیس کنفرانس)

“سخنران ویژه کنفرانس”  

دکترسعد ا.. نصیری قیداری(رئیس دانشگاه شهید بهشتی)

 “سخنران ویژه کنفرانس”   

دکتر مجید قاسمی (رئیس دانشگاه خاتم، مدیرعامل بانک پاسارگاد)

موضوع سخنرانی: ” چالش های منابع انسانی در هزاره سوم با تاکید بر دانشگاه و صنعت”

دانلود فایل ارایه 

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری (مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی)

موضوع سخنرانی: “آموزش عالی در عصر تحول دیجیتال”

دانلود فایل ارایه

دکتر کورش فتحی واجارگاه (معاون پژوهشی سازمان سمت)

موضوع سخنرانی: “منابع انسانی یا مخرب انسانی: نقدی بر وضعیت سرمایه انسانی در سازمان های معاصر”

دانلود فایل ارایه

دکتر ابراهیم صالحی عمران (رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای)

موضوع سخنرانی: “اشتغال، مهارت و توسعه سرمایه انسانی”

دانلود فایل ارایه

دکتر مرتضی رضایی زاده (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

موضوع سخنرانی: “چالش های به کارگیری فناوری در آموزش و توسعه منابع انسانی”

دانلود فایل ارایه

دکتر داوود معصومی (عضو هیئت علمی دانشگاه گوتنبرگ سوئد)

موضوع سخنرانی: “Why technology/ICT has found so small place in our educational settings”

دکتر سعید سعادت (مدیرعامل مجتمع فنی تهران)

موضوع سخنرانی: “نقش فناوری های نوین در توسعه آموزش و یادگیری”

دانلود فایل ارایه

دکتر سعید صفایی موحد (مدرس دانشگاه و مشاور آموزش)

موضوع سخنرانی: “آموزش و توسعه منابع انسانی: روندهای جهانی، دغدغه های ایرانی”

دانلود فایل ارایه

دکتر سید احمد طباطبایی ( مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت)

موضوع سخنرانی: “الزامات و بایست های استقرار ساختارهای دانشگاه معکوس”

دانلود فایل ارایه

دکتر ایرج سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

موضوع سخنرانی: “ارایه تجربه توانمندسازی مدیران با رویکرد مربیگری در چند شرکت “

دانلود فایل ارایه

دکتر سید احمد بزاز جزایری (مدرس دانشگاه )

موضوع سخنرانی: “امکان سنجی فنی و مدیریتی بهره برداری از فناوری های آموزش و یادگیری”

دانلود فایل ارایه

دکتر بهروز اقبالی( مشاور و مدرس منابع انسانی)

موضوع سخنرانی: “کودک یادگیرنده فراگیران، هرچه آشناتر با بازی و فن آوری های نوین امروز”

دانلود فایل ارایه

 

فایل ارایه سخنرانان و اعضای پنل ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

7و 8 بهمن ماه 1397

سالن همایش های رازی

 

دانلود فایل ارایه سخنرانان و اعضای پنل ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پروفسور محمدحسن پرداختچی

موضوع سخنرانی: “جایگاه سبک یادگیری در آموزش و توسعه کارکنان”

دانلود فایل ارایه

   .                   .      

 دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع سخنرانی: “تشریح چشم انداز،  اهداف و برنامه های کنفرانس”

دانلود فایل ارایه

.                           . 

دکتر سید صدرالدین صدری

عنوان سخنرانی: “راهبردها و برنامه های ارزیابی و توسعه مدیران در دستگاه های اجرایی”

دانلود فایل ارایه

.                   .        

دکتر اباصلت خراسانی

عنوان سخنرانی: “طراحی و تدوین الگوی صلاحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های ایرانی”

دانلود فایل ارایه

.                .         

دکتر سید ضیاء هاشمی

عنوان سخنرانی: “نقش گفت و گو در توسعه مدیران رسانه: تحلیلی بر تجربه ایرنا”

دانلود فایل ارایه

.               .            

 

 

 دکتر زهرا احمدی پور

عنوان سخنرانی: “توسعه مدیران و نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی”

دانلود فایل ارایه

.                 

پروفسور آرین قلی پور

عنوان سخنرانی: “رویکرد سه سطحی و سه بعدی مدیریت عملکرد کارکنان در مدل 34000”

دانلود فایل ارایه

.                 .   

دکتر سعید سعادت

عنوان سخنرانی: “برنامه استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی”

دانلود فایل ارایه

.                .     

دکتر رحمت الله پاکدل

عنوان سخنرانی: “ارائه مدل مدیریت استعداد در بخش دولتی”

دانلود فایل ارایه

.                .     

دکتر مرتضی رضایی زاده

عنوان سخنرانی: “بحران کارآمدی در آموزش و توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی”

دانلود فایل ارایه

.       .   

دکتر علی شال فروشان

عنوان سخنرانی: “تاب آوری در رهبری (Resilience in Leadership)”

دانلود فایل ارایه

.              .   

دکتر ایرج سلطانی

عنوان سخنرانی: “الگوي پرورش متوليان آموزش وتوسعه كاركنان بر اساس مثلت شايستگي F.B.S “

دانلود فایل ارایه

.                            . 

دکتر سعید صفایی موحد

عنوان سخنرانی: “واکاوی و ریشه یابی علل عدم اثربخشی برنامه های آموزشی- منظرهای پژوهشی و تجربیات زیسته”

دانلود فایل ارایه

.                       .     .

.

مهندس برزو رشتیانی- مهندس حسین نمدی

عنوان سخنرانی: “توسعه رهبران نسل آینده سازمان ها: راهبردها، چالش ها و راهکارهای عملی”

دانلود فایل ارایه

.               .   

مهندس سید محمد اعظمی نژاد

عنوان سخنرانی: “نقش رهبران در شرایط عدم قطعیت و بحران”

دانلود فایل ارایه

.                 .   

 

 

لیست سخنرانان  پنجمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی- سال 1396

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه سال 1396 برگزار گردید؛ در همین راستا دبیرخانه کنفرانس جهت بهره مندی علاقه مندان به این حوزه از مطالب ارایه شده در کنفرانس، اقدام به انتشار فایل های ارایه سخنرانان کنفرانس نموده است.

 

پروفسورکوروش فتحی واجارگاه

موضوع سخنرانی: کدام آینده،کدام منابع انسانی؟(تاملی در  شایستگی های منابع انسانی در دوران جدید)

دانلود فایل ارایه

.                             .

دکتر حسین محمدپور زرندی

موضوع سخنرانی: ابزارهای توسعه و پرورش شایستگی کارکنان و مدیران سازمان ها

دانلود فایل ارایه

.                           .  .

دکتر سید صدرالدین صدری نوش آبادی

موضوع سخنرانی: ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران آینده دستگاه های اجرایی

دانلود فایل ارایه

.                          .

دکتر اباصلت خراسانی

موضوع سخنرانی:مدل شایستگی مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های تولیدی و خدماتی کشور

دانلود فایل ارایه

.                       . .

دکتر سید احمد طباطبایی

مهندس یاسر متحدین

موضوع سخنرانی:کوچینگ و منتورینگ(ابر راهبرد آموزش، توانمندسازی و بهبود عملکرد در سازمان های پیشرو)

دانلود فایل ارایه

.                     . .

دکتر امیررضا خاکی

موضوع سخنرانی:استانداردهاي برگزاري كانون‌هاي ارزيابي و توسعه

دانلود فایل ارایه

.                     .

دکتر سید احمد بزاز جزایری

موضوع سخنرانی:ساختار سازمانی مناسب برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی شایسته چه می تواند باشد؟ با تاکید بر مولفه های اصلی ساختار سازمانی

دانلود فایل ارایه

.                      .   .

دکتر مجید سلیمی

موضوع سخنرانی:یک کنکاش نقادانه: مصوبه و دستورالعمل آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر جواد اطاعت

موضوع سخنرانی:مبانی توسعه پایدار در ایران

دانلود فایل ارایه

.                       .   .

آقای برزو رشتیانی

موضوع سخنرانی:شخصی سازی یادگیری، پارادیمی جدید در آموزش های شایستگی محور هزاره سوم

دانلود فایل ارایه

.                    .

پروفسور ایمون مورفی

دکتر مرتضی رضایی زاده

موضوع سخنرانی:مدیریت منابع انسانی مجازی (VHRD)

دانلود فایل ارایه

.                        .

دکتر آذر صائمیان

موضوع سخنرانی:آموزه هایی از تکنیک های کوچینگ رهبران بزرگ دنیا

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع سخنرانی:کوچینگ ومنتورینگ ضرورت باز تولید عشق هرمنوتیک در توسعه شایستگی و سرمایه انسانی

دانلود فایل ارایه

.                  . .

دکتر غلامعلی طبرسا

موضوع سخنرانی:چالش های فراروی توانمندسازی کارکنان نسل دیجیتال در سازمان های هزاره سوم با رویکرد آینده پژوهی

دانلود فایل ارایه

.                     .

دکتر غلامرضا شمس

موضوع سخنرانی:الگوی شایستگی حرفه ای ناظران و ارزیابان آموزش عالی مهارتی

دانلود فایل ارایه

.                    .

دکتر علیرضا شیروانی

موضوع سخنرانی:مهارتهای تکمیلی مدیران و پرورش بازیگران نوع A

دانلود فایل ارایه

.                      .  .

 

پنل تجربه سازمانی رشد و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور

                    . . .

دكتر ناصر مولایی (رئیس پنل) 

موضوع سخنرانی :یادگیری به شيوه شايستگي محور( قوتها / چالشها)- شركت ملي نفت ايران

 دانلود فایل ارایه

مهندس حسن نصر اصفهانی

موضوع سخنرانی :استاندارد گرايي و متناسب سازي دوره هاي آموزشي با مشاغل در شركت هاي بزرك – شركت ملي پالايش و پخش ايران

 دانلود فایل ارایه

مهندس جعفر حیدر اصفهانی

موضوع سخنرانی :آكادمي توسعه شايستگي مديران – شركت ملي گاز ايران

دانلود فایل ارایه

مهندس عباس آقاهادی

موضوع سخنرانی :حرفه گرايي، ضرورت آموزش و توسعه نيروي انساني – شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

 دانلود فایل ارایه

.