راهنمای ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

راهنمای نگارش و ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

نویسندگان گرامی جهت ارسال مقاله، به منوی ” ارسال مقاله “ سایت مراجعه و با توجه به محورها و موضوع کنفرانس نسبت به نگارش و ارسال مقاله تا تاریخ 30 دیماه 1398 به نشانی  confistd@gmail.com اقدام نمایید.

دانلود پوستر فراخوان دریافت مقاله کنفرانس

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 دیماه 1398

موضوع محوری  سالانه:

“نقش فناوری های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی”

The Role of New Technologies in Training and Learning

محورهای مقالات:

 • امکان سنجی فنی و مدیریتی بهره برداری از فناوری های آموزش و یادگیری در سازمان ها
 • زیرساخت های بهره برداری از فناوری های یادگیری
 • پلتفرم ها و نرم افزارهای تولید و مدیریت یادگیری فناورانه
 • بررسی نقش کاربست رویکردهای نوین آموزشی در عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • سرویس ها و محصولات مدیریت یادگیری مبتنی بر فناوری
 • بهره برداری از رایانش ابری در یادگیری و توسعه منابع انسانی
 • نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در فرآیند یاددهی و یادگیری
 • مدل های توسعه کسب و کار یادگیری فناورانه
 • ارزیابی نتایج آموزش و توسعه مبتنی بر فناوری های یادگیری
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • چالش ها و تجارب بهره برداری از فناوری های یادگیری