دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

2 و 3 اسفندماه 1393

دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 2 و 3 اسفندماه 1393 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با حضور بیش از 700  نفر از کارشناسان، مدیران، متخصصان، دانشجویان و اساتید آموزش و توسعه منابع انسانی در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار گردید.

در این کنفرانس که با سخنرانی آقای مهندس نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش آغاز شد، با سخنرانی آقای دکتر طباطبایی، رئیس کنفرانس؛ آقای دکتر خراسانی، دبیر علمی ادامه پیدا کرد.

همچنین در روز دوم با حضور سازمان های متقاضی جایزه تعالی آموزش و توسعه، مراسم تقدیر از ایشان با شکوه هر چه تمام تر برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر زرافشان معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و آقای دکتر یزدانی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و روسای کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی اهدا کنندگان جایزه بودند.

 

برنامه جانبی کنفرانس:

“مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در دومین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی”

پوستر کنفرانس

دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

 مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ویژه نامه کنفرانس

دانلود فایل ویژه نامه

محورهای کنفرانس:

 • تئوری ها و مدل های نوین آموزش و توسعه منابع انسانی
 • روش های نوین آموزش وتوسعه منابع انسانی
 • همسوسازي استراتژي هاي يادگيري و توسعه با استراتژي سازمان
 • اندازه گیری اثرات و نتایج برنامه های آموزش و توسعه
 • توسعه رهبری و مدیریت استعداد
 •  الگوهاي تدوين برنامه هاي توسعه فردي
 •  شايستگي هاي مورد نياز رهبران منابع انساني
 • رویکرد ها ومدل های ظرفیت سازی منابع انسانی
 • مدل های بلوغ آموزش و توسعه در سازمان و نحوه ارزیابی آن
 • فناوری­های نوین و شبکه­ های اجتماعی و توسعه منابع انسانی
 • الگوهاي كاربردي و تجربه برتر در خصوص نظام توسعه سرمایه­های انسانی
 • جايزه ملي تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

فایل های سخنرانان کلیدی دومین کنفرانس:
سخنران: دکتر مهدی نوید ادهم
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع سخنرانی:هنرمندان فراشناخت و توسعه مدار ایرانی در عرصه یاددهی و یادگیری

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر محمدعلی عفتی داریانی

موضوع سخنرانی:انتظارات مدیران سازمان از حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و نقش آنها در حمایت از این حوزه

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: پروفسور سید حسین ابطحی

موضوع سخنرانی:آسیب شناسی آموزش و توسعه منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: پروفسور کوروش فتحی واجارگاه

موضوع سخنرانی: گذار از مدیریت آموزش؛ به سوی استقرار نظام مدیریت یادگیری در سازمان ها

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: پروفسورنسرین جزنی

موضوع:روانه سازی منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: آقای محمد کاظمی

موضوع: بذر برنامه های توسعه فردی را در کدامین خاک می کارید؟

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: خانم دکتر صائمیان

موضوع: ساخت برند شخصی در فضای کسب و کار

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر سید احمد بزاز جزایری

موضوع سخنرانی:همسویی استراتژیک؛ مدیریت آموزش و مدیریت دانش

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: مهندس حسین میرزایی

موضوع: استانداردهای آموزشی دریانوردان

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: مهندس کمال الدین علوی

موضوع: طرح توسعه مدیران و کارشناسان حرفه ای

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: مهندس احمد خان بیگی

موضوع:طرح توسعه مدیران و کارشناسان حرفه ای پروژه

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر ابراهیم شیخ

موضوع: طراحی و استقرار الگوی سنجش مهارت کارکنان عملیاتی خوشه های صنعتی کشور با هدف توسعه مهارت ها

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه
سخنران: مهندس محمدرضا شعبانعلی

موضوع: فرصت ها و تهدیدهای آموزش دیجیتال در توسعه سرمایه انسانی

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: آقای اکبر عیدی

موضوع: تعامل هدفمند بین آموزش و سایر زیرنظام های منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر اباصلت خراسانی

موضوع: گذار از پارادایم آموزش به تکنولوژی بهسازی عملکرد

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: پروفسور ناصر میرسپاسی

موضوع : رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ها

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر ایرج سلطانی

موضوع : نقش آموزش در قابلیت سازی سازمان

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: پروفسور محمود مهرمحمدی

موضوع: کاوشی در کارکرد دانشگاه فرهنگیان

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر محمد عموزاد

موضوع : مدل تعالی آموزش و توسعه؛ از ضرورت امروز تا الزام فردا

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر کوروش پرند

موضوع: توانمندسازی فارغ التحصیلان جویای کار و دانشجویان

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران: دکتر مقصود فراستخواه

موضوع: یادگیری و توسعه انسانی درآینده سازمان های ایرانی

دانلود فایل ارایه

 

فایل های کارگاه های دومین کنفرانس:

 

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران کارگاه: دکتر فیروز نوری

موضوع: بسترسازی مهندسی یادگیری مبتنی بر نتایج مدل MTM مورد کاوی شرکت ملی نفت

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران کارگاه: آقای یزدان بختیاری

موضوع: بررسی کاربردی انتقال یادگیری در سازمان ها

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران کارگاه: آقای حبیب الله ضیایی

موضوع: معرفی مدل نوین در ارزشیابی کارکنان سازمان ها

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران کارگاه: دکتر محمد قهرمانی- دکتر مهدی وفایی زاده

موضوع: تبیین مدل استاندارد تکنولوژی بهسازی عملکرد

دانلود فایل ارایه

کنفرانس آموزش و توسعه

سخنران کارگاه:  هومن دوستی

موضوع: تجربه استقرار نظام جامع آموزش در شرکت گلگهر سیرجان

دانلود فایل ارایه

 

مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش و توسعه منابع انسانی

 .  .

پروفسور ناصر میرسپاسی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)- چهره ماندگار آموزش و توسعه

 

کنفرانس آموزش و توسعه