برگزار کننده کنفرانس

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

logo-anjoman-2

با شماره مجوز 3/72952 از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87              %da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86               %d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1

“کسب عنوان 10 تجربه برتر تعالی آموزش و توسعه دنیا از فدراسیون بین المللی آموزش و توسعه سازمانی”

نگاهی به الگوی توسعه کشورهای ثروتمند و موفق جهان و سرمایه­ گذاری کلان و زیربنایی ایشان در آموزش و توسعه مردمان خویش، به خوبی اهمیت و جایگاه حوزه آموزش را نمایان می­ سازد. در دنیای امروز، سعادت بشری و توفیق ملل کشورهای جهان، در گرو آینده ­اندیشی در حوزه آموزش و سرمایه­ گذاری بلندمدت روی توسعه و توانمندسازی انسان­ ها است.

اگرچه نهادهای متعددی در ایران طی سالیان گذشته تلاش کرده ­اند تا ماموریت توسعه و توانمندسازی حوزه آموزش منابع انسانی را عهده­ دار شوند و اقداماتی در این خصوص انجام دهند، ولی وضعیت موجود حاکی از عدم توفیق اثربخش این فعالیت­هاست. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سالیان مدیدی است که با تاسیس نهادها و انجمن­های علمی و تخصصی نسبت به تجمیع خبرگان، اساتید و مطلعین اقدام کرده­ اند و از این ره­گذر تجارب موفق بسیاری را شکل داده ­اند. شاید یکی از قدیمی­ ترین و موفق ­ترین این تجارب، انجمن آمریکایی توسعه استعداد (ATD) است که میدان­ دار حوزه آموزش و مدیریت استعداد چه در آمریکا و چه به­ عنوان الگویی موفق برای سایر کشورها شده است و از طرق متعددی چون برگزاری جوایز، انتشار کتب و مجلات تخصصی، تشکیل گروه­ها و کمیته­ های خبرگان و رویکردهای متعدد به این مهم اقدام کرده است.

در ایران نیز اگرچه اندکی دیر اما همراستا با تجارب مطلوب جهانی، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با هدف توسعه و بالندگی حوزه آموزش و توسعه در میان سازمان­های ایرانی از سال 1389 با شماره مجوز 3/72952 از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوریآغاز به خدمت کرده است و در راستای دستیابی به این مهم، مأموریت­های متعددی چون؛ اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انساني در كشور با تمرکز بر مدل­ هاي ايراني اسلامی،  توسعه دانش نظري و كاربردي رشته آموزش و توسعه منابع انساني، ايجاد تعامل و ارتباط بين مجامع علمي و دانشگاه­ها با محيط ­هاي كسب و كار دولتي و غيردولتي به منظور سوق دادن پژوهش ­ها وتصميم گيري­ها به سمت مسایل و چالش­هاي واقعي آموزش و توسعه منابع انساني، برگزاري كنفرانس­ها، همايش ­هاي ملي و بين المللي، طراحی و برگزاری جایزه تعالی آموزش و توسعه و …. را سرلوحه امور خویش قرار داده است.

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی موفق به دریافت گرید” A”  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده و به عنوانانجمن برتر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری” معرفی کردید.

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با برخورداری از 1900 عضو حقیقی و 300 عضویت حقوقی از سازمان ها، شرکت ها و دانشگاههای کشور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ امر آموزش و توسعه ایران، همواره رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء منابع انسانی، اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها و تکنیک های آموزشی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ موسسه ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه موسسات ﻓﻌﺎل در بخش آموزش و توسعه سازمان ها و شرکت های اﯾﺮانی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از جمله خدمات انجمن می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • برگزاری سالیانه جایزه ملی تعالي آموزش وتوسعه منابع انسانی ایران.
 • برگزاری سالیانه کنفرانس ملي آموزش وتوسعه سرمايه انساني .
 • اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه ای متخصصين آموزش وتوسعه منابع انساني(CPTD).
 • استقرار و پیاده سازی استانداردهای ایزو 10015 و 29990 در واحدهای آموزش سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی کشور.
 • برگزاری سفرهای یادگیری (تورهای تعالی) در سازمان ها و شرکت های مختلف کشور.
 • تربيت مدرسان حرفه اي آموزش ( TTT).
 • تدوین و اجرای تقویم آموزش های تخصصی مرتبط با آموزش و توسعه در سطح ملی.
 • انتشار کتاب های تخصصی در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • انتشار مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • اجرای طرح های پژوهشی به صورت علمي و کاربردی در سازمان های کشور.
 • راه اندازی کانون مدیران آموزش.
 • تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل.
 • تشکیل بانک مدرسان و اساتید حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
 • ایجاد شبکه حرفه ای تعامل بین اعضای انجمن.
 • تدوین مرکز بهینه کاوی آموزش.

 سوابق کنفرانس های قبلی انجمن

1-برگزاری پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در سالن همایش های خانه اندیشمندان علوم انسانی ( 24 مهرماه 1391)

2- برگزاری اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک (26 و 27 بهمن ماه 1392)

3- برگزاری دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک (2 و 3 اسفندماه 1393)

4- برگزاری سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی برج میلاد (2 و 3 اسفندماه 1394)

5- برگزاری چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی رازی (9 و 10 بهمن ماه 1395)

6-برگزاری پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی رازی (29 و 30 بهمن ماه 1396)

7-برگزاری ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سالن همایش های بین المللی رازی (7 و 8 بهمن ماه 1397)

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم معرفی نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور 7 و 8  بهمن ماه سال 1398 در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. خوشبختانه برگزاری شش دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393،1394، 1395 ،1396 و 1397 ضمن استقبال کسترده جامعه آموزش و منابع انسانی کشور، نتایج و پیامدهای مهمی در سازمان ها و دستگاههای کشور ایجاد نموده و این مهم دست اندرکاران انجمن و کنفرانس را رهمنون به برگزاری هفتمین دوره این کنفرانس نمود. مهم ترین ویژگی و تفاوت هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش و منابع انسانی در کشور، توجه به ابزارها، روش ها و رویکردهای نوین آموزش و یادگیری منابع انسانی سازمان های کشور به صورت کاربردی و عملیاتی می باشد.در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه­ های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، 6 کارگاه آموزشی، ارائه مقالات برتر پژوهشی، معرفی و تقدیر از نمونه های برتر حوزه آموزش و یادگیری منابع انسانی کشور، مراسم تقدیر از چهره ماندگار آموزش، برگزاری سمیتئاتر آموزش و  برپایی نمایشگاه جانبی ارائه خواهد شد.

اعضای هیئت موسس و مدیره انجمن:

دکتر اباصلت خراسانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر سید احمد طباطبایی (مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن،  نایب رئیس  انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسور کوروش فتحی واجارگاه (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسر سید محمد اعرابی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس پژوهشکده مدیریت سما، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسور سید حسین ابطحی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

پروفسور ناصر میرسپاسی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پدر مدیریت منابع انسانی ایران، عضو هیئت موسس و انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر سید احمد بزاز جزایری (مشاور عالی شرکت ملی فولاد ایران، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر رحمت الله پاکدل (رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیئت موسس و  مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

آقای حسین زاهدی ( دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر یدالله مهرعلیزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر سید علی اکبر احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر غلامرضا شمس مورکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر محمد عموزاد (رئیس مرکز سنجش شایستگی وزارت نفت، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر اسماعیل جعفری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

دکتر فرنوش اعلامی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران)

istd