شروع به کار دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پنجمین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در خصوص برگزاری ششمین دوره این کنفرانس برگزار و مقرر گردید ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه 1397 در مرکز همایش های بین المللی رازی توسط انجمن و سایر مراکز علمی و صنعتی کشور برگزار گردد. خوشبختانه برگزاری پنج دوره گذشته این کنفرانس در سال های 1392، 1393، 1394 ، 1395 و 1396 با اقبال کسترده جامعه آموزش و توسعه مواجه شد. مهم ترین ویژگی و تفاوت ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر کنفرانس های حوزه آموزش در کشور، تمرکز بر موضوعات کاملا کاربردی و تجربه محور می باشد. در این کنفرانس ضمن فراهم آوردن فضای یادگیری با ارائه برنامه­ های متنوع مانند: سخنرانی های کلیدی، پنل های تخصصی، کارگاههای آموزشی، ارائه مقالات برتر پژوهشی، معرفی و توصیف کامل نمونه های موفق حوزه های یادگیری کشور، برگزاری سمیتئاتر آموزش و  برپایی نمایشگاه جانبی ارائه خواهد شد. “تشریح مدل ها و روش های توسعه رهبران و مدیران سازمان ها” از جمله مهمترین موضوعات کنفرانس می باشد که انشالله همچون ادوار گذشته با حضور مدیران و صاحبنظران برجسته ی این حوزه تشکیل خواهد شد.

دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی