اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

26 و 27 بهمن ماه 1392

اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه 1392 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با حضور بیش از 500 نفر از کارشناسان، مدیران، متخصصان، دانشجویان و اساتید آموزش و توسعه منابع انسانی در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار گردید.

برنامه جانبی کنفرانس:

“مراسم تقدیر از سازمان های برتر شرکت کننده در اولین دوره جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی”

پوستر کنفرانس

اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ویژه نامه کنفرانس

دانلود فایل ویژه نامه

محورهای کنفرانس:

  • گذر از آموزش به یادگیری سازمانی
  • کارکردهای غنی سازی شغل، توسعه شغلی، کارراهه و بالندگی سازمانی در توسعه منابع انسانی
  • تئوری ها و مدل های نوین آموزش و توسعه منابع انسانی
  • ایجاد سازمان های یادگیرنده و توسعه قابلیت های سازمان
  • رویکردهای نوین در مدیریت استعداد کارکنان و مدیران
  • جایگاه فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی در توسعه سرمایه های انسانی
  • آموزش و توسعه سرمایه انسانی وجایگاه آن در مدیریت دانش
  • الگوهاي كاربردي و تجربه برتر در خصوص نظام توسعه و توانمندسازی سرمایه­های انسانی
  • الگوهاي كاربردي همسوسازي استراتژي هاي يادگيري وتوسعه با استراتژي سازمان
  • جايزه ملي تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

فایل های سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس

 

سخنران:دکتر سید احمد طباطبایی

موضوع: خوشامد گویی، تاریخچه ، ضرورت و اهمیت کنفرانس

دانلود فایل ارایه

سخنران: پروفسور سید حسین ابطحی

موضوع: ماهیت آموزش و توسعه و جایگاه آن در مدیریت سرمایه های انسانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: پروفسور ناصر میرسپاسی

موضوع: نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در ایجاد تمدن سازمانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: پروفسور نسرین جزنی

موضوع: مدیران منابع انسانی و نقش آنان در تدوین استراتژی های مسئولیت اجتماعی بنگاه

دانلود فایل ارایه

سخنران: پروفسور کوروش فتحی واجارگاه

موضوع: گفتمان های آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر اباصلت خراسانی

موضوع: تجارب اجرای بازگشت سرمایه مبتنی بر  ROI در سازمانهای ایرانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر ابراهیم شیخ

موضوع: طراحی و اجرای الگوی مدیریت استعداد در سازمان های ایرانی

دانلود فایل ارایه

سخنران:نماینده دکتر کوروش پرند

موضوع: چهارچوب صلاحیت های حرفه ای و آموزش های مهارتی

دانلود فایل ارایه

سخنران: مهندس عبدالله عباسیان

موضوع: نتایج پیاده سازی نظام آموزش در صنعت نفت

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر محمد قهرمانی

موضوع: رویکردها و چالش های مدیریت استعداد

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر غلامرضا خاکی

موضوع: لغزش های اخلاق در مدیریت آموزش های سازمانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر محمد عموزاد

موضوع: استقرار جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه در ایران؛ چالش ها، فرصت های پیش رو

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر سید احمد بزاز جزایری

موضوع: آموزش و توسعه سرمایه انسانی و جایگاه آن در مدیریت دانش

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر مینو سلسله

موضوع: تجربه وزارت نیرو در حوزه ارکان و نظام های آموزش و توسعه در عرصه علم و عمل

دانلود فایل ارایه

سخنران: آقای مهرداد کامکار صالحی

موضوع: اهمیت و ضرورت ایجاد کانون های هم افزایی در حوزه ی آموزش و توسعه در نظام  پولی و بانکی

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر ایرج  سلطانی

موضوع: نقش تحول ذهنی در توسعه قابلیت های کارکنان

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر صدیقه صائمیان

موضوع: ارائه ی مدل شایستگی های محوری در برنامه ریزی آموزش اثربخش

دانلود فایل ارایه

سخنران: دکتر سید مهدی میرحسینی زواره

موضوع: آموزش و توسعه منابع انسانی و نقش آن در بهره وری منابع انسانی

دانلود فایل ارایه

سخنران: مهندس محمد باقر مرادی

موضوع: ارتباط تیپ های شخصیتی بر اساس مدل DISC با سبک تدریس و یادگیری در آموزش های سازمانی

 دانلود فایل ارایه

سخنران: مهندس یزدان بختیاری

موضوع: تجربه سازمانی طراحی و اجرای نظام آموزش و توسعه

دانلود فایل ارایه

جناب آقای دکتر ذبیح الله هاشمی

تعیین صلاحیت ها و توانمند سازی کارکنان

دانلود فایل ارایه