اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

24 مهرماه 1391

 

اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی در تاریخ 24 مهرماه 1391 توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران با حضور بیش از 300 نفر از کارشناسان، مدیران، متخصصان، دانشجویان و اساتید آموزش و توسعه منابع انسانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.

 

محورها :

تعریف ،ضرورت و اهمیت جایزه ی ملی آموزش و توسعه

تاریخچه ی جایزه ی ملی آموزش و توسعه در جهان

تعالی آموزش و توسعه و نقش آن در تعالی منابع انسانی

نحوه ی استقرار و اجرا و پیاده سازی جایزه ی ملی آموزش و توسعه در ایران و محاسن ، معایب و چالش های پیشرو

نقش جایزه ی ملی آموزش و توسعه در ارتقاء کیفیت آموزش و ایجاد رقابت پذیری در واحد های  آموزش

معرفی جایزه ی ملی آموزش و توسعه ایران

اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه

 

دبیرخانه انجمن آموزش و توسعه در پی ترویج دانش ارائه شده در اولین پیش کنفرانس طراحی جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی و در اختیار قرار گرفتن آن برای مخاطبینی که امکان حضور در این کنفرانس را نداشتند، تمامی فایل های ارائه شده توسط سخنرانان را در مجموعه حاضر گردآوری کرده است.
علاقمندان می توانند جهت بهره برداری از هر یک از سخنرانی ها، فایل مربوطه را با کلیک بر روی” موضوع سخنرانی”، دریافت نمایند.