انتخاب انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی‌ به عنوان “انجمن برتر کشور”

انتخاب انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی‌ به عنوان “انجمن برتر کشور”

انجمن علمی‌ آموزش و توسعه منابع انسانی دارای گرید” A”  ازسوی وزارت علوم، در سال جاری مجددا به عنوان انجمن برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” معرفی گردید.
این انجمن با هدف توسعه و بالندگی حوزه آموزش و توسعه  از سال ۸۹ آغاز به خدمت کرده است و در راستای دستیابی به این مهم، مأموریت­های متعددی چون؛ اشاعه فرهنگ آموزش و توسعه منابع انساني در كشور، توسعه دانش نظري و كاربردي رشته آموزش و توسعه منابع انساني، ايجاد تعامل و ارتباط بين مجامع علمي و دانشگاه­ها با محيط ­هاي كسب و كار دولتي و غيردولتی، برگزاري كنفرانس­ها، همايش ­هاي ملي و بين المللي، طراحی و برگزاری جایزه تعالی آموزش و توسعه و …. را سرلوحه امور خویش قرار داده است.
این موفقیت را‌ به اعضا و همراهان انجمن علمی آموزش و‌ توسعه منابع انسانی تبریک میگوییم.
www.istd.ir
86036812-86036814