اعلام نتایج داوری مقالات ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

جهت بهره مندی از مطالب جدید و نوین حوزه آموزش، اطلاع رسانی نحوه دریافت مقالات پژوهشی و نظری توسط دبیرخانه کنفرانس انجام گردید و مقالات دریافت شده توسط اساتید دانشگاهی داوری  گردید و  مقالات برگزیده جهت نمایه سازی در پایگاه  ISC و SIVILICA  ارسال می گردد و  چکیده مقالات در  در کتاب کنفرانس قرار می گیرد، در همین خصوص از نویسندگان محترم تقاضا می گردد جهت اطلاع از وضعیت مقاله خویش به پنل کاربردی خود در سامانه مقالات ( http://conf.isc.gov.ir/istd97) مراجعه یا ایمیل خود را چک نمایند و سپس  جهت ثبت نام در کنفرانس و دریافت گواهی پذیرش مقاله با دبیرخانه کنفرانس  به شماره 86036812-86036814 تماس حاصل نمایید

دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی