ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

دانلود پوستر فراخوان دریافت مقاله کنفرانس

نویسندگان گرامی جهت ارسال مقاله، پس از مطالعه کامل و دقیق ” راهنمای نگارش مقاله” اقدام به نگارش و ارسال مقاله تا تاریخ 30 دیماه 1398 به نشانی  confistd@gmail.com نمایید.

مقاله‌ها باید در فرمت علمی-پژوهشی یا علمی – ترویجی بر اساس محورهای هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی باشد.

مقالات برگزیده کنفرانس در صورتی که که در فرمت مقالات علمی- پژوهشی باشد پس از داوری در فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی پذیرش و چاپ خواهد شد باشد.

مقاله در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاله‌ها سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به‌طور هم‌زمان برای سایر کنفرانس ها ارسال نشده باشد.

مسؤولیت محتوای مقـاله‌ها به عهده‌ی نویسنده است و مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی‌شود. دبیرخانه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

دبیرخانه، در مقـاله‌های مشتـرک ارسال‌شده، نویسنده‌ی مکاتبه‌کننده را جهت انجام مکاتبات خود در نظر می‌گیرد.

ضمناً قابل یادآوری است که تمامی فرایندهای مربوط به ارسال و تایید مقالات تنها از طریق ایمیconfistd@gmail.com  انجام خواهد شد. لذا خواهشمند است از پیگیری های تلفنی و یا حضوری خودداری نمایید.

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 دیماه 1398

 

موضوع محوری  سالانه:

“نقش فناوری های نوین در آموزش و یادگیری منابع انسانی”

The Role of New Technologies in Training and Learning

محورهای مقالات:

 • امکان سنجی فنی و مدیریتی بهره برداری از فناوری های آموزش و یادگیری در سازمان ها
 • زیرساخت های بهره برداری از فناوری های یادگیری
 • پلتفرم ها و نرم افزارهای تولید و مدیریت یادگیری فناورانه
 • بررسی نقش کاربست رویکردهای نوین آموزشی در عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • سرویس ها و محصولات مدیریت یادگیری مبتنی بر فناوری
 • بهره برداری از رایانش ابری در یادگیری و توسعه منابع انسانی
 • نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در فرآیند یاددهی و یادگیری
 • مدل های توسعه کسب و کار یادگیری فناورانه
 • ارزیابی نتایج آموزش و توسعه مبتنی بر فناوری های یادگیری
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • چالش ها و تجارب بهره برداری از فناوری های یادگیری

 

راهنمای نگارش مقاله

مشخصات فایل مقاله ارسالی باید در قالب فرمت زیر تنظیم گردد:

1.صفحه عنوان

صفحه اول مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، تعیین نویسنده مسئول مکاتبات، به همراه سمت و آدرس پستی کامل (تلفن، فاکس و ایمیل) است. عنوان مقاله بایستی گویا و بیانگر محتوای نوشتاری بوده و کمتر از 15 واژه باشد.

2.چکیده

چکیده باید مجموعه فشرده وگویایی از مقاله شامل صورت مسأله، اهمیت، روش کار و نتیجه‌گیری بوده و ترجیحاً از 300 واژه بیشتر نباشد.

3.واژه‌های کلیدی

حداکثر 5 واژه کلیدی، درباره موضوع مورد پژوهش در انتهای چکیده ارائه شود.

4.مقدمه

مقدمه بایستی باطرح مسأله و مرور پژوهش‌های انجام شده و جمع‌بندی آن‌ها هدف پژوهش را توجیه کند.

5.روش‌ تحقیق

شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری و روش‌های شناسایی و ارزیابی توضیح داده شود.

6.یافته‌های پژوهش

تمامی نتایج کیفی وکمی به‌دست آمده در این قسمت ارائه گردد. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی نموده و از جدول، منحنی، نمودار و یا تصویر استفاده کرد.

7.بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به هدف و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، نتایج حاصله از پژوهش تجزیه و تحلیل شده ودرباره آن‌ها نتیجه‌گیری لازم را بیان نماید.

8.منابع

8 -1.راهنمای نگارش درون متنی

منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام‌خانوادگی مؤلف یا مؤلفان با ویرگول (،) جدا شده و سپس سال انتشار بیان گردد، مانند: (Noe, 2008)برای منابع با بیش از دو نویسنده با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول به جای نام سایر نویسندگان «همکاران» ذکر گردد (Colquittet al., 2001)(محسنی و همکاران، 1388). در نگارش منابع لاتین وفارسی، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی آورده شوند.

منابع باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده مرتب شوند. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که مقالات منفرد ومشترک از یک نگارنده ارائه می‌شود، ابتدا مقالات منفرد وسپس بقیه آن‌ها به ترتیب حروف الفبای نام و نام‌خانوادگی نگارندگان بعدی مرتب می‌شوند.

8 -2.راهنمای نگارش منابع در انتهای متن

کتاب:

Noe, R. A. (2010). Employee Training and Development. New York: McGraw-Hill.

مقاله در مجله:

JOO, B. (2005). Executive Coaching: A Conceptual Framework from an Integrative Review of Practice and Research. Human Resource Development Review, 4(4), 462-488.

مقاله در همایش:

Hoseini, A. and Razavi, Masoume. (2011). Promoting Human Resources; A New Look at the Status of Human Resources in Developing the Organization in the Third Millennium, 1th National Congress of Organizational Training Management, Shahid Beheshti University, Iran.

پایان‌نامه :

Stener, L.  (2007). the Relevance of Coaching for Front Line Receptionists in the Hotel Industry, Tourism and Hospitality Management. Ph.D. Dissertation. Gutenberg University.

مقاله اینترنتی:

Webb, P. (2006). The Impact of Executive Coaching on Leadership Effectiveness. Retrieved from: http://www.intentional.com.au.

9.مقاله، باید حداکثر 15صفحه و تحت برنامه‌ی Word2007 یا 2010 با قلم بی نازنین و فونت 12 و فاصله سطرها 15/1 سانتی­متر تنظیم شود

10.رعایت اصل نیم‌فاصله در نگارش مطالب مقاله الزامی است.

11.در تنظیم جداول، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر رعایت نکات زیر الزامی است:

– اطلاعات جداول، نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جداول‌ها در بالا و منبع آن‌ها در پایین ذکر گردد.

– هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول در پرانتز یا شکل خاص دیگر ذکر نمود.

– توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیر نویس ارائه می‌گردد. نتایج بررسی‌های آماری، باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

– شکل‌ها باید به صورت سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره، عنوان منابع آنها در پایین بیاید.

عکس‌ها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است.

– جداول، شکل‌ها، نمودار‌ها و عکس‌ها در داخل متن و نزدیک موضوع مربوطه و به شکل معمول تایپ گردد.