تمدید مهلت ارسال مقالات کنفرانس تا 30 دیماه

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران گرامی مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات و به منظور فراهم شدن امکان مشارکت این عزیزان در کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 30 دیماه تمدید شد. گفتنی است تاریخ جدید اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. لذا پژوهشگران گرامی سریع تر اقدام به ارسال مقالات خود از طریق مراجعه به منوی ” ارسال مقاله” نمایند.

دبیرخانه ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی